LEVELER on Baltikumi suurimate elektrivõrku ühendatavate akupankade arendaja

Akupank on salvestusseade, millel on CO2 vaba elektritootmise kasvava osakaalu tõttu elektrisüsteemis oluline roll. Ületootmisel salvestades ning alatootmisel võrgu kaudu tarbijatele salvestatud energiat edastades pakub akupank elektrivõrgule tuge päikese- ja tuuleenergiat iseloomustava volatiivse elektritootmise vastu ning aitab elektrihinda alandada.

Taastuvenergia käekäigu tugi

Üks tavatarbijale nähtamatu puudus, mis taastuvenergia paigaldamisega kaasneb, on selle heitlikkus, mida peab pidevalt tasakaalustama. Taastuv või mitte, elektrit soovime me kasutada täpselt nii nagu oleme seda harjunud tegema.

Mugavuse tagamiseks investeerib Leveler suuremahulistesse otse elektrivõrku ühendatud akupankadesse, mis pakuvad lisandväärtusena võrgustabiilsust ja kulude kokkuhoidu.

Kaardistame Eestimaa erinevates paikades võimalusi akupankade rajamiseks ja loodame juba lähiajal projekti kohta täpsemat infot jagada.

Akupankade funktsioon​

Akupangad installeeritakse võrgu strateegilistesse kohtadesse ning käitatakse süsteemi operaatori poolt erinevatel elektriturgudel ja vastavalt võrgu tehnilisele vajadusele.

Oma olemuselt on akupangad lihtsad moodulid, mis võtavad oluliselt vähem ruumi kui konventsionaalsed päikesepargid.

Meie lahendused on konteinerid, kuhu on paigutatud akupatareid, süsteemi kontrollkeskus, kliimaüksused ja automaatne tulekustutussüsteem. Ühe konteineri pindala on vaid 15-30 m2 mooduli kohta.

Leveleri eesmärk​

Katkematu ja sõltumatu elektrisüsteem on Eesti julgeoleku nurgakiviks.

Desünkroniseerimine Venemaa elektrisüsteemist ning taastuvenergeetika osakaalu suurenemine kasvatab vajadust akupankade järele. Leveleri akupangad on CO2-vaba ja varustuskindla elektritootmise arenguetapi algus.

LEVELERI eesmärk on saada Baltikumi turuliidriks süsteemiteenuste pakkujana. Selleks teeme koostööd taastuvenergia ettevõttega Evecon OÜ, Eesti elektrivõrkude, Euroopa tehniliste partnerite ning energiaturgude klientide ja operaatoritega.

© Leveler OÜ